Giới thiệu trường

Khái quát pháp nhân trường học

Trường thuộc " Học viện pháp nhân Kaihata ”, ngoài khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh, trường còn có các khoa được giới trẻ Nhật Bản yêu thích như kinh doanh, chế tạo, thời trang..

Lịch sử

Tháng 4 năm 1983 Thành lập trường Okayama Business College
Tháng 4 năm 2001 Thành lập khoa tiếng Nhật
Tháng 4 năm 2002 Thành lập trường Okayama Beauty Mode ở Okayama-Kita-Tamachi
Tháng 4 năm 2004 Thành lập khu học xá II Iwata trường Okayama Business College ở Okayama-Kita-Iwata
Tháng 4 năm 2007 Thành lập khu học xá III Iwata trường Okayama Business College ở Okayama-Kita-Iwata Thành lập khoa văn hóa quốc tế
Tháng 4 năm 2009 Xây dựng kí túc xá dành riêng cho du học sinh
Tháng 3 năm 2016 Trường Okayama Beauty Mode chuyển địa chỉ về Okayama-Kita-Showa
Tháng 4 năm 2017 Xây dựng lại khu học xá Tamachi trường Okayama Business College

Giới thiệu khóa học chuyên môn trường Okayama Business College

Khoa Điều dưỡng

Khoa Điều dưỡng

Khoa Ẩm thực Nhật Bản

Khoa Ẩm thực Nhật Bản

trường Okayama Business College

<trường kết nghĩa>Giới thiệu khóa học chuyên môn trường Okayama Beauty Mode

trường Okayama Beauty Mode

Giới thiệu khu học xá

trường Okayama Business College

Iwata Campus - Khu học xá 1

trường Okayama Business College Iwata Campus - Khu học xá 1

trường Okayama Business College

Iwata Campus - Khu học xá 2

trường Okayama Business College Iwata Campus - Khu học xá 2

trường Okayama Business College

Iwata Campus - Khu học xá 3

trường Okayama Business College Iwata Campus - Khu học xá 3

trường Okayama Business College

Tamachi Campus

trường Okayama Business College Tamachi Campus

<trường kết nghĩa>
trường Okayama Beauty Mode

<trường kết nghĩa>trường Okayama Beauty Mode